Projekčná činnosť v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry realizuje odborný grafický tím na čele s autorizovaným krajinným architektom Ing.Vladimírom Vagaským, zapísaným v Slovenskej Komore Architektov pod číslom 0041KA. V štúdiu sa pravidelne striedajú aj mladý ľudia, či už študenti alebo ľudia ktorí majú ukončené univerzitné vzdelanie. Táto spolupráca pomáha nielen mladým ľuďom získať praktické skúsenosti z reálnej práce ale obohacuje aj firmu o novinky a postrehy mladých ľudí, ktorý často prinášajú inovácie a svieži pohľad na vec.

Ponuka pre súkromný sektor: (súkromné záhrady)

 • grafická štúdia sadových úprav v 1 alebo 2 variantách
 • realizačný projekt diela vrátane všetkých príslušných plánov sadových úprav
 • 3D modelovanie (vizualizácie a video)
 • návrhy a trasovanie spevnených plôch a komunikácií
 • projektovanie závlah a závlahových systémov
 • návrhy jazierok, daždových záhonov a vodných prvkov
 • komplexne riešenie osvetlenia v záhrade, záhradných prvkov a mobiliáru
 • projektovú dokumentáciu strešných záhrad
 • poradenská činnosť v oblasti sadovníctva a exteriérového dizajnuPonuka pre architektov a verejný sektor:

 • spolupráca v rámci architektonických súťaží ako Autorizovaný Krajinný architekti
 • dendrologický prieskum, výpočet spoločenskej hodnoty, plány výrubu a náhradnej výsadby
 • komplexné štúdie sadových úprav
 • spracovanie projektovej dokumentácie sadových úprav pre územné/stavebné rozhodnutie
 • tendrová dokumentácia a technické výkresy
 • vysadzovacie plány sadových úprav
 • vypracovanie projektovej dokumentácie strešných záhrad
 • projektovanie závlah a závlahových systémov
 • návrhy jazierok, daždových záhonov a vodných prvkov
 • návrhy malých prvkov architektúry, mobiliáru, detských prvkov a športovísk