Projekčná činnosť v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry realizuje odborný grafický tím na čele s autorizovaným krajinným architektom Ing.Vladimírom Vagaským, zapísaným v Slovenskej Komore Architektov pod číslom 0041KA. V štúdiu sa pravidelne striedajú aj mladý ľudia, či už študenti alebo ľudia ktorí majú ukončené univerzitné vzdelanie. Táto spolupráca pomáha nielen mladým ľuďom získať praktické skúsenosti z reálnej práce ale obohacuje aj firmu o novinky a postrehy mladých ľudí, ktorý často prinášajú inovácie a sveiží pohľad na vec.

Firma GARTART ponúka vypracovanie:

  • štúdií sadových úprav
  • projektovej dokumentácie sadových úprav pre územné rozhodnutie
  • tendrovú dokumentáciu a technické výkresy
  • osadzovacie (realizačné) plány sadových úprav
  • grafické štúdie sadovníckych úprav v nadväznosti na stavebnú architektúru
  • 3D modelovanie (vizualizácie a video)
  • projektovanie závlah a závlahových systémov
  • návrhy jazierok, daždových záhonov a vodných prvkov
  • projektovú dokumentáciu strešných záhrad
  • poradenská činnosť v oblasti sadovníctva a exteriérového dizajnu